"Lecker Darwinismus"
                      "Lekker Darwinisme"

Gebaseerd op de grondregels van onze moderne samenleving "Survival of the fittest" oftewel "De sterkere overheerst de zwakkere".
Een kaartspel voor 2-5 personen (3-4 aanbevolen!) - Speelduur 20/30 minuten - auteur: Jörn Gieseler - Inhoud: 100 kaarten
De verschillende kaarten
De speelkaarten (met puntwaarde en gekleurde randen) zijn in 5 verschillende categorieen verdeeld; de bij elkaar horende kaarten van een categorie hebben allen de gelijke puntwaarde in de hoeken staan. Zo onderscheiden de volgende kaarten zich:
    - "Volk" met waarde 1
    - "Staatsmacht" met waarde 2
    - "Politiek" met waarde 3
    - "Terreur" met waarde 4
    - "USA" met waarde 5
De actiekaarten (zonder puntwaarde in de hoeken en met gekleurde achtergrond) zijn eveneens in de net opgenoemde categorieen ingedeeld (aan het onderschrift op de kaart en de kleur van de achtergrond te herkennen). Des te hoger de puntwaarde van de speelkaart is, des te machtiger zijn de actiekaarten van dezelfde categorie.


Verloop van het spel:
- Alle kaarten worden samen geschud (1 stepel met de afbeeldingen naar beneden)
- Elke speler trekt 6 kaarten van deze stapel en neemt deze in zijn hand
- Elke speler die aan de beurt is:

  1. moet een extra kaart van de stapel trekken
  2. kan aansluitend Drielingen (3 gelijke of 3 verschillende kaarten van een categorie)  uitspelen. Dat kunnen bijvoorbeeld 3 x Volk/Autonomen kaarten gespeeld worden of 1 x    Volk/Proletariers. 1 x Volk/Autonomen & 1 x Volk/Arbeiders. De samenstelling van de verschillende kaarten is vrij te bepalen, als er maar geen 2 dezelfde kaarten in het groepje van 3 zitten.
  3. mag naast het uitspelen van de speelkaarten ook actiekaarten spelen. Deze actiekaarten kunnen tegen de uitgespeelde drielingen van medespelers (niet de eigen drielingen) gespeeld worden. Dit kan echter alleen tegen drielingen die precies 1 categorie lager in de rangorde (1 lagere puntwaarde) staan als de actiekaart zelf. Een staatsmacht-actiekaart kan bijvoorbeeld alleen tegen een drieling van de categorie "volk" gespeeld worden. Veroverde drielingen worden op een eigen aparte aflegstapel gelegd.
  4. moet aan het einde van zijn beurt (als geen drielingen of actiekaarten meer gespeeld kunnen worden) de kaarten in zijn hand aanvullen tot 6. Voor elke uitgespeelde drieling mag de speler bovendien 1 extra kaart trekken en in zijn hand houden! Heeft de speler aan het einde van zijn beurt meer kaarten in zijn hand als toegestaan, (eerste mogelijkheid: slechts 1 kaart wordt getrokken, geen drielingen uitgespeeld en geen actiekaarten gespeeld; tweede mogelijkheid: eigen uitgespeelde drielingen worden in de loop van de laatste ronde door medespelers veroverd of gestolen) dan moeten de de overtollige kaarten open naast de trekstapel gelegd worden.


Einde van het spel
Het spel is ten einde zodra de laatste kaart van de stapel getrokken is!!!
Doel van het spel
Het doel van het spel is in de loop van het spel zoveel mogelijk driielingen van verschillende categorieen voor zich uit te spelen en de drielingen van de andere speler met behulp van de eigen actiekaarten te verwijderen (niet de eigen drielingen!), om deze in de aflegstapel te doen belanden (hoe hoger de waarde van de verwijderde drielingen, des te beter!)
Wie heeft het spel gewonnen?
De speler die de meeste punten heeft verzameld aan het einde van het spel wint. Hierbij tellen alle veroverde drielingen in de eigen aflegstapel (een drieling levert de puntwaarde op die in de hoeken van de speelkaarten staat). Daarnaast wprden ook de puntwaarde van de drielingen die uitgespeeld werden en aam het einde van het spel nog steeds op tafel liggen meegeteld.
Bijzondere regels
1. Worden door een speler drie gelijke speelkaarten van een categorie uitgespeeld, dan mag deze drieling gelijk in de eigen aflegstapel genomen worden (de punten zijn verzekerd). Als gevolg hiervan verandert de speelrichting!
2. Er kunnen ook Jokers gespeeld worden. Deze kunnen als normale speelkaarten ingezet worden. Het vraagteken staat voor een willekeurige kaart van de uitgespeelde categorie. Een speler kan in de loop van zijn beurt - door medespelers uitgespeelde, niet de eigen - jokers vervangen door passende speelkaarten van de betreffende categorie. Hierdoor mag deze speler de joker nemen en zelf weer uitspelen.
3. Kaarten mogen geruild worden (de speler die aan de beurt is, aantal naar keuze). Aan het einde van de beurt moet echter wel op het aantal kaarten in de hand gelet worden!
4. Met actiekaarten veroverde USA-drielingen mogen niet automatisch in de eigen aflegstapel gelegd worden. De speler die de USA drieling veroverd heeft, kan deze alleen maar weer open voor zich op tafel leggen (1 extra kaart trekken/in hand).
5. Zoals met de actiekaart "Buitenaarsdsen bedwingen de USA" kunnen ook volk-actiekaarten op USA-drielingen gespeeld worden. De betreffende USA-drieling kan niet ook nog door de actiekaart "Buitenaarsdsen bedwingen de USA" getroffen worden. Komen in de loop van het spel 3 "volk"-actiekaarten op de USA-drieling te liggen, dan mag de speler die de derde actiekaart speelde de USA-drieling voor zichzelf op tafel leggen. Komen er in de loop van het spel minder dan 3 volk-actiekaarten op een USA-drieling te liggen dan wordt bij het tellen van de punten 1 punt voor elke actiekaart van de waarde van de USA-drieling afgetrokken. Er kan per beurt slechts 1 volk-actiekaart door een speler uitgespeeld worden.

Nederlandse vertaling, oktober 2003, http://www.spel-info.nl

Home>